Om föreningen

FNH Halland är till alla som har en nordsvensk häst eller är intresserad i rasen. Vi organiserar aktiviteter, föreläsningar och träningar.

Vi är ett av 24 distrikt i Sverige som tillsammans med en rikstäckande enhet utgör Föreningen Nordsvenska Hästen. Vår uppgift är att på lokal nivå arbeta för att främja den nordsvenska hästen. Bland annat genom informationsspridning och diverse aktiviteter. I FNH Halland ordnar vi medlemsträffar där vi till exempel diskuterar skrivelser som har lämnats in, förmedlar information från FNH och planerar aktiviteter i vårt distrikt. Med våra aktiviteter vill vi föra vidare kunskap om avel och uppfödning av hästar. Vi vill också sprida kunskap om och uppmuntra till att använda nordsvenska hästar.