Bli medlem

Som medlem få du 4 tidningar Nordsvenska Hästen årligen och kan vara med i all vara aktiviteter.

FNH har 2 olika medlemskap:

Ordinarie Medlem: Boende i Sverige: 450 kr/kalenderår
                                            Boende i utlandet: 500 kr/kalenderår
Familjemedlem:       350 kr/kalender år oavsett om du är boende i Sverige
                                           eller utlandet.

Familjemedlem kan den vara som bor på samma adress som en medlem som betalar ordinarie avgift. Som Familjemedlem är du fullvärdig medlem men får inte egna utskick (så som tidning, stambok, etc…) utan förväntas ta del av det material som skickas till Ordinarie Medlem.

Är du inte medlem ännu men vill bli det?
Då fyller du i Medlemsenkäten och skickar den till Ordförande Christel.
(adress står i enkäten)

VÄLKOMMEN till ett nytt fartfyllt år med FNH Halland!